Βήμα 3,7 mm

Βήμα 3,7 mm

Στην Hien, δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό, δίκαιο και αρμονικό περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Ελπίζουμε ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βελτιώσει την προσωπική αξία και ικανότητα και να συνειδητοποιήσει την κοινή ανάπτυξη των εργαζομένων και της επιχείρησης.

Βήμα 3,7 mm